Bơ nhựa Đại Thành

Bơ nhựa được sử dụng để chứa nước và dùng trong đánh bắt thủy hải sản, bơ nhựa được thiết kế không nắp có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đang cập nhật!