Bồn nước inox đứng

Sản phẩm với lợi thế chân cao gần 300mm, cho áp lực nước mạnh hơn so với bồn ngang, bồn nước inox đứng thích hợp cho gia đình lắp đặt nhà từ 1-2 tầng, bồn nước inox Đại Thành đứng là lựa chọn phù hợp nhất.