BỒN NƯỚC INOX 316

BỒN NƯỚC INOX 316 VỚI CHẤT LƯỢNG SIÊU BỀN, BẢO HÀNH LÊN ĐẾN 15 NĂM, SỰ DỤNG CHO NGUỒN NƯỚC NHIỄM PHÈN, ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI NHẤT.