Bồn tự hoại Đại Thành

Bồn tự hoại Đại Thành thay thế bể chứa thông thường, giúp bảo vệ nguồn nước ngầm trong nhà, thân thiện môi trường. Chi phí thấp hơn so với việc xây hầm chứa.