Bồn nhựa Đại Thành ngang

Các sản phẩm bồn nhựa Đại Thành ngang được sản xuất từ nhựa nguyên sinh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bồn nhựa Đại Thành thích hợp cho mọi gia đình, và hệ thống đánh bắt xa bờ